Sześć filarów komunikacji marki

Dowiedz się więcej o naszym modelu 6xo

Każda marka, przy odpowiednim wsparciu, może stworzyć marketingowy fundament swojej komunikacji z klientami. Taki fundament daje gwarancję, że wszelkie działania reklamowe i inwestycje w promocję marki przyniosą realny efekt. Nie wystarczy bowiem wydać dużo pieniędzy na promocję, trzeba jeszcze zdefiniować przekaz marki, znaleźć pomysł na tę promocję oraz określić plan działania.

Fundament komunikacji marki opiera się na sześciu głównych filarach – sześciu O:
1. Odbiorca
2. Opozycja
3. Osobowość
4. Obraz
5. Obietnica
6. Opowieść

Pierwsze dwa filary dotyczą czynników zewnętrznych.

Odbiorca marki

Filar «Odbiorca» pozwala znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie: Do kogo chcemy dotrzeć z naszą marką? Będziemy wiedzieli kto jest naszą grupą docelową oraz kiedy i dlaczego będą chcieli nas wybrać. To niezwykle istotne, ponieważ cała komunikacja marki musi być dopasowana do naszego idealnego odbiorcy. Poza tym tworząc jakakolwiek kampanię reklamową (np. na facebooku) musimy precyzyjnie określić jej odbiorców.

Opozycja marki

Filar «Opozycja» pomaga odpowiedzieć na pytanie: Kto i co będzie przeszkadzać naszej marce w dotarciu do odbiorcy? Będziemy wiedzieli jak pozycjonować naszą markę na rynku i jakich argumentów używać, aby pokonać konkurentów. Zajmiemy się bezpośrednią konkurencję oraz innymi czynnikami, które wpływają na decyzję naszego klienta.

Dzięki tym dwóm filarom zyskujemy PLAN komunikacji, wiemy do kogo chcemy dotrzeć i z kim będziemy o to walczyć.


Dwa ostatnie filary dotyczą czynników wewnętrznych, czyli tego jaka jest nasza marka.

Osobowość marki

Filar «Osobowość» określa: W jaki sposób będziemy się komunikować z odbiorcami? Będziemy wiedzieli jak powinniśmy zwracać się do naszych klientów tworząc posty w mediach społecznościowych, jakie tematy poruszać, jakim tonem mówić itd.

Tak, jak człowiek dopasowuje swój styl wypowiedzi do tego z kim rozmawia, tak samo marka musi odpowiednio zaprojektować swój charakter i to, jak ma być odbierana przez konsumentów.

Obraz marki

Filar «Obraz» dotyczy najbardziej widocznej warstwy marki, czyli tego: Jak powinna się prezentować nasza marka? Będziemy wiedzieli jakimi obrazami powinniśmy się posługiwać w komunikacji.
Określimy stylistykę marki oraz tworzymy pomysł na jej wizerunek, które przełożą się na projekt logo oraz całą identyfikację wizualną marki.

Dzięki tym dwóm filarom odkrywamy POMYSŁ na to, jak wyróżnić naszą markę na tle innych.


Co łączy te zewnętrzne i wewnętrzne elementy marki? Komunikacja. Dlatego dwa środkowe moduły dotyczą właśnie jej.

Obietnica marki

Filar «Obietnica» pomaga odpowiedzieć na pytanie: Co mamy powiedzieć klientom, aby wybrali naszą markę? Będziemy wiedzieli jak go stworzyć, aby był skuteczny, jakich argumentów użyć, aby nasza komunikacja miała siłę przebicia. Slogan marki nie może być ładniebrzmiącym hasełkiem, musi być precyzyjnie zaprojektowany.

Opowieść marki

Filar «Opowieść» pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie: Jaka sprawić, aby odbiorca nam zaufał? Będziemy wiedzieli, jak mówić o naszej marce i jej wartościach. Nie wystarczy obiecać, nasza obietnica musi mieć mocne wsparcie, aby klient po prostu uwierzył w nią uwierzył. Opowieść marki jest elementem, który ma za zadanie uwiarygodnić naszą komunikację.

Dzięki tym dwóm filarom otrzymujemy PRZEKAZ naszej marki, czyli konkretne komunikaty, którymi będziemy walczyć o klienta.


Kiedy opracujemy te sześć głównych filarów, zyskujemy solidną bazę do wszystkich kolejnych działań. Teraz możemy myśleć o komunikacji wizualnej, czyli stworzeniu projektów logo, materiałów reklamowych czy opakowań. Dlaczego w takiej kolejności? Dlatego, że identyfikacja wizualna marki musi wpisywać się w jej strategię komunikacji.

Blog

Napisz lub zadzwoń

m@studiobs.pl
+48 664 78 52 52